Photo: Scandic / Paavo Pykäläinen

Scandic ostaa Restelin hotelliliiketoiminnan ja nousee johtavaksi hotelliketjuksi

Scandic Hotels on allekirjoittanut sopimuksen Restelin hotellitoiminnan ostamisesta. Kaupan myötä Scandic vahvistaa asemaansa Pohjoismaiden johtavana hotelliketjuna ja nousee hotellialan suurimmaksi toimijaksi Suomessa. Kaupan toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää.

Scandicilla on tällä hetkellä 230 hotellia, joista 28 sijaitsee Suomessa. Restelin portfolioon kuuluu 43 hotellia. Kaupan myötä Scandicista tulee Suomen markkinajohtaja.

– Kauppa on merkittävä askel Scandic Hotelsille ja antaa meille ainutlaatuisen hotelliverkoston Suomen markkinoilla. Odotamme innolla pääsevämme jatkamaan ja kehittämään hotellien toimintaa Scandic-brändin alla ja toivottamaan Restelin henkilöstön ja asiakkaat tervetulleeksi osaksi Scandicia, sanoo Scandic Hotelsin konsernijohtaja Frank Fiskers.

Restelin portfolio koostuu tällä hetkellä 43 hotellista, joissa on yhteensä noin 7 600 hotellihuonetta. Kaikilla hotelleilla on pitkät vuokrasopimukset, ja niistä seitsemän toimii franchise-sopimuksella Intercontinental Hotels Groupin kanssa. Suurin osa hotelleista operoi Cumulus-brändin alla, ja ne tullaan muuttamaan Scandic-hotelleiksi. Myyjä jatkaa vuokranantajana neljässä hotellissa.

– Saamme Scandicista hotelleillemme erittäin hyvän omistajan. Hotelliportfoliomme päätyy turvallisiin käsiin ja osaksi Scandicin vahvaa brändiä. Samalla hotellit hyötyvät Scandicin jakelukapasiteetista ja suuresta asiakaskunnasta Pohjoismaissa, Restelin toimitusjohtaja Mikael Backman sanoo.

– Portfoliomme täydentävät toisiaan erinomaisesti. Kauppa vie toimintamme Suomessa 15 uudelle paikkakunnalle. Samalla vahvistamme asemaamme jatkuvasti kasvavilla vapaa-ajanmarkkinoilla, sanoo Scandic Hotels Suomen toimitusjohtaja Aki Käyhkö.

Kaupan velaton kokonaishinta on 114,5 miljoonaa euroa ja se maksetaan käteisenä. Hankitun kokonaisuuden liikevaihto viime vuonna olisi ollut 203,4 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate 13,7 miljoonaa.*

Kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2017 viimeisen neljänneksen lopulla, kun kaikki viranomaishyväksynnät on saatu. Jos viranomaiset asettavat liiketoiminnan kannalta haitallisia rajoituksia, Scandic voi perua kaupan ja maksaa myyjälle 5 miljoonan euron korvauksen.

Scandic uskoo, että hankitulla kokonaisuudella on potentiaalia kasvattaa sekä liikevaihtoa että käyttöastetta tulevien vuosien aikana. Tuloja on mahdollista nostaa siirtämällä hotellit Scandic-brändin alle ja vahvistamalla kuluttajatarjontaa Suomen markkinoilla. Lisäksi kulujen odotetaan laskevan hallinnon ja hankintojen uudelleenjärjestelyjen kautta. Scandic uskoo, että nyt hankitulla kokonaisuudella on ajan kuluessa potentiaalia nousta yli konsernin pitkän tähtäimen käyttökatemarginaalitavoitteen, joka on 11 prosenttia.

Jos hankinta olisi saatu päätökseen vuoden 2016 vaihteessa, olisi Scandicin nettovelan suhde käyttökatteeseen kasvanut 1,8-kertaisesta noin 2,5-kertaiseksi. Tämä on hyvin linjassa konsernin pitkän ajan tavoitteeseen pitää nettovelka 2-3-kertaisena suhteessa käyttökatteeseen. Yhdistymiseen liittyvien kulujen lasketaan nousevan yli 25 miljoonaan euroon, minkä odotetaan vaikuttavan Scandicin tekemään tulokseen negatiivisesti.

Kiinteiden investointien arvioidaan nousevan noin viiteen prosenttiin seuraavien vuosien aikana. Lisäksi Scandic suunnittelee investoivansa noin 10 miljoonaa euroa remontointiin vuonna 2018.

Vuokrasopimusten arvioidaan nostavan käyttökatetta noin 13 miljoonaa euroa ja lisäävän leasing-vastuita noin 190 miljoonalla eurolla. Vuokrasopimuksilla ei ole vaikutusta kassavirtaan ja vain hyvin pieni vaikutus yhtiön nettovarallisuuteen ja osakekohtaiseen tulokseen.

* Pro forma -liikevaihto ja pro forma -oikaistu käyttökate vuodelta 2016 perustuvat Scandicin tilinpäätöskäytännön mukaiseen raportointiin ja kauppaa edeltäneeseen yritysrakenteeseen. Kauppaa edeltäneessä rakenteessa oli vuoden 2016 aikana toimintaa, joka ei siirry uuteen kokonaisuuteen. Tämä on huomioitu laskemissa. Oikaistusta käyttökatteesta ja käyttökatteesta löytyy tarkempaa tietoa Scandicin Q1 2017 osavuosikatsauksen sivulta 25.

Kutsu mediatilaisuuteen

Aika: keskiviikko 21.6. klo 11 – 11.30
Paikka: Scandic Marski, Gustav -kokoushuone, Mannerheimintie 10, Helsinki

Scandic Hotels järjestää mediatilaisuuden aiheesta 21. kesäkuuta 2017 klo 11. Paikalla mediainfossa ovat Scandicin konsernijohtaja Frank Fiskers, Suomen Scandicin toimitusjohtaja Aki Käyhkö, Scandicin konsernijohtaja (1.8.2017) Even Frydenberg, Restelin hallituksen puheenjohtaja ja Tradekan toimitusjohtaja Perttu Puro sekä Restelin toimitusjohtaja Mikael Backman.

Mediainfossa osapuolet esittelevät kaupan ja vastaavat kysymyksiin.

Info pidetään englanniksi.

Scandic Hotels järjestää aiheesta webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin pääomasijoittajille 21. kesäkuuta kello 10.

Lisätietoa aiheesta: www.scandichotelsgroup.com

Scandicin neuvonantajina toimivat Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Hannes Snellman Attorneys Ltd, KPMG Transaction Services sekä Rothshild & Co.

Lehdistökuvat: https://kaikuhelsinki.kuvat.fi/kuvat/Scandic/

Scandic Hotels Group julistaa tämän tiedon EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ja arvopaperikauppaa koskevien lakien mukaisesti. Informaatio on julkista 21. kesäkuuta kello 8:30 alkaen.

Lisätietoa:

Haastattelupyynnöt:
Maija Kestilä
Kaiku Helsinki
maija.kestila@kaikuhelsinki.fi
0400266808

Aki Käyhkö, Suomen toimitusjohtaja
aki.kayhko@scandichotels.com
040 509 9800

Henrik Vikström, Director Investor Relations
henrik.vikstrom@scandichotels.com
+46 70 952 80 06

Scandic is the largest hotel company in the Nordic region with 15,000 team members and a network of close to 230 hotels with about 44,000 hotel rooms in operation and under development. Scandic Friends is the biggest loyalty program in the Nordic hotel sector with 2 million members. Corporate responsibility has always been a part of Scandic’s DNA and Scandic has been named Best Hotel Brand in the Nordic countries (BDRC). Since December 2, 2015, Scandic has been listed on Nasdaq Stockholm. www.scandichotelsgroup.com

Kerro verkostollesi!

Tulevia tapahtumia

    Tapahtumia tulossa.
Congress Network Finland ry
© 2017 Congress Network Finland ry
Y-tunnus: 0221169-6