Bli Medlem

Alla företag i branschen samt studerande är varmt välkomna att ansluta sig till föreningen.

Som medlem godkänns rättsbehöriga företag, andelslag, föreningar, fonder, annat samfund eller person som anhållit om medlemskap och godkänts av styrelsen.

Medlemsavgiften

  • Årsavgift 350,-  mvs 0% per företag
  • Studerande 50,- mvs 0%

Medlemsavgiften täcker 2 personers närvaro vid skolningstillfällen. Övriga personer betalar en avgift.

Om du är intresserad av medlemskap, kontakta gärna sekreteraren.

Uppsägning av medlemskapet

Bör göras skriftligt till styrelsen eller dess ordförande, eller muntligt för att antecknas i mötesprotokollet senast 2 månader före kalenderårets slut, då avgången träder i kraft vid kalenderårets slut.

Kerro verkostollesi!
Congress Network Finland ry
© 2017 Congress Network Finland ry
Y-tunnus: 0221169-6