Kategoriarbete

Ett av de viktigaste områdena inom CNF´s verksamhet är att erbjuda våra medlemmar möjlighet till ömsesidigt utbyte av professionell information.

Kategorimötena sammanfaller alltid med CNF´s vår- och höstmöten. Där ges alltid möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter med andra professionella inom ens eget specialområde. Alla kategorier har en kontaktperson som före mötena tar emot frågor och idéer till föredragningslistan.

Kategorier

  • Destinations
  • Venues
  • Hotels and Restaurants
  • Congress and Special Services
Kerro verkostollesi!
Congress Network Finland ry
© 2017 Congress Network Finland ry
Y-tunnus: 0221169-6