Photo: Finlandia-talo

Kategoriatyöskentely

Congress Network Finland ry:n yksi tärkeimmistä tehtävistä on tarjota jäsenilleen mahdollisuus ammatillisen tiedon vaihtoon toistensa kanssa. Kategoriatyöskentely tarjoaa jokaisen kevät- ja syyskokouksen yhteydessä jäsenille mahdollisuuden kokoontua oman erityisalansa asiantuntijoiden kesken. Jokaisella kategorialla on oma vetäjänsä, jolle ennen kokouksia voidaan toimittaa asialistalle otettavia aiheita.

Destinations

Kongressikaupungit eli ”destinaatiot” markkinoivat omaa kaupunkiaan ja usein myös laajempaa liiketoiminta-aluetta. Lähes kaikissa suurissa suomalaissa kaupungeissa on kongressimarkkinointiyksikkö (convention bureau) tai kongressimarkkinoinnin asiantuntijoita, joiden tehtävä on markkinoida omaa aluettaan kongressien, kokousten ja tapahtumien kohteena. Kongressimarkkinoinnin palvelut ovat asiakkaille pääsääntöisesti maksuttomia ja niiden taustalla on julkinen organisaatio.

Puheenjohtaja: Miikka Valo, Director, Convention & Tourism, Visit Espoo, miikka.valo(a)espoo.fi

Venues

Kokous- ja kongressitalot ovat kongressialan keskeisiä toimijoita, joiden tuotteet ja toimintaympäristöt ovat hyvin erilaisia ja tarjoavat Suomessa laajan kirjon valinnanvaraa tapahtuman järjestämiseen. Osa kokoustaloista kuuluu kotimaiseen tai kansainväliseen ketjuun ja osa taloista on itsenäisiä yrityksiä.

Puheenjohtaja: Kaiju Pitkänen, Kongressipäällikkö, Messukeskus, kaiju.pitkänen(a)messukeskus.com

Congress and Special Services

Kongressipalvelutoimistot (Professional Congress Organizers ts. PCOt) ovat kokousten  ja kongressien toteuttamisen ammattilaisia, joita kongressien isännät ja emännät tarvitsevat tapahtumansa toteuttamisessa mm. hotelli- ja tilavarausten, ilmoittautumisten, rahaliikenteen, juhlajärjestelyiden ja kuljetusten hoitamisessa. Ohjelmatoimistot sekä erilaiset teknisiä palveluita ja kuljetuspalveluita tarjoavat yritykset ovat kongressipalvelutoimistojen läheisiä yhteistyökumppaneita.

Puheenjohtaja: Valentina Voronova, Data Prisma Oy, valentina.voronova(a)dataprisma.fi

Tulevia tapahtumia

Congress Network Finland ry
© 2017 Congress Network Finland ry
Y-tunnus: 0221169-6