Congress Network Finland ry:n syyspäivät -tapahtuman haku

Tausta: Congress Network Finland ry:n syyspäivät on vuotuinen tapahtuma, joka kokoaa yhdistyksen jäsenistön yhteen ajankohtaisen aiheiden äärelle. Syyspäivien tavoitteena on edistää jäsentensä verkostoitumista sekä ammatillista kehittymistä ja jakaa tietoa. Syyspäivillä jäsenistöllä on mahdollisuus tutustua yhteen jäsenkaupunkiin ja sen jäsenkohteisiin hieman syvällisemmin. Syyspäivien aikana järjestetään aina yhdistyksen syyskokous.

Kesto: 2 päivää.

Ajankohta: maanantai-tiistai loka-marraskuussa.

Osallistujatavoite: noin 70 henkilöä.

Ohjelma: 2-3 asiantuntevaa ja tapahtuman teemaa tai valloillaan olevia trendejä kartoittavaa tai syventävää luentoa. Yhdistyksen hallitus vahvistaa tapahtuman esiintyjät ja puhujat. Syyspäivien ohjelma rakennetaan yhteistyössä hallituksen ja järjestävän jäsenkaupungin/yrityksen kanssa.

Hakuohjeet: Tapahtuman järjestämisoikeutta haetaan toimittamalla puheenjohtajalle vapaamuotoinen hakemus. Hakemuksen toivotaan sisältävän seuraavat tiedot:

Hakijaorganisaation yhteystiedot ja yhteyshenkilö ja mahdolliset yhteistyökumppanit

  • Kuvaus tapahtumapaikasta/paikoista
  • Alustava suunnitelma päivien teemasta ja järjestäjäkaupungin erikoisuuksista, joita halutaan syyspäivien aikana tuoda esiin
  • Alustava kustannusarvio

Congress Network Finland ry vastaa tapahtuman kustannuksista pääsääntöisesti ja veloittaa osallistujien osallistumismaksut sekä huolehtii ilmoittautumisten vastaanoton. Jäsenkaupungilta/yritykseltä toivotaan vieraanvaraisuuden osoittamista jollakin jäsenelle luontevalla tavalla tapahtuman aikana.

Hakuaika ja hakemuksen toimitus: Hakuaika päättyy edellisenä vuonna 31.7. Tänä vuonna hakuaikaa on pidennetty 16.8.2021 saakka. Hakemukset Syyskokouksen isäntäkaupungista toimitetaan sähköpostitse toimisto@cnf-ry.fi ja kopio puheenjohtaja Jussi Kortepurolle jussi.kortepuro@kokolahti.fi.

Valinta: Tapahtuman paikkakunnasta, kokoustalosta ja iltajuhlakohteesta päättää yhdistyksen hallitus. Valinnassa pyritään tuomaan esille kokous- ja kongressialan ammattilaisia kiinnostavien toimintamallien, rakennushankkeiden ja/tai kokous- ja juhlakohteiden omaleimaisuus ja uutuusarvo. Tapahtuma järjestetään mielellään kohteessa tai talossa, joka on yhdistyksen jäsen. Syyspäivät on aiemmin järjestetty Jyväskylässä, Tampereella, Turussa, Espoossa, Lahdessa, Oulussa, Ahvenanmaalla, Naantalissa, Kirkkonummella ja Seinäjoella; tänä vuonna Joensuussa.

Päätös: Hallitus tiedottaa Syyspäivät -tapahtumapaikan valinnasta ja sen perusteista edellisen vuoden syyspäivillä.

Kerro verkostollesi!

Tulevia tapahtumia

Congress Network Finland ry
© 2017 Congress Network Finland ry
Y-tunnus: 0221169-6