Congress Network Finland on verkosto, joka tarjoaa vertaistukea ja koulutusta

Koronakriisistä johtuvat kokoontumisrajoitukset ovat hankaloittaneet tapahtuma-alan yhtiöiden toimimista. Congres Network Finland ry:n (CNF) puheenjohtaja Jussi Kortepuro peräänkuuluttaa faktatietoa, rajoitusten mahdollisimman aikaista tiedottamista ja yleistä luottamusta ammattilaisten kykyyn tuottaa turvallisia tilaisuuksia.

Jussi Kortepuro astui CNF puheenjohtajan pallille vuoden 2020 alussa. Vakaalta ja seesteiseltäkin vaikuttanut vuosi muuttui nopeasti haasteelliseksi ja pakotti alan luomaan Kortepuron sanoin “nahkansa moneen otteeseen”. “Sattui kyllä mielenkiintoiset ajat”, hän naurahtaa.

Vuonna 2010 perustettu CNF on tapahtuma-alan verkosto, jonka kärkitoimintoja ovat verkostoituminen ja vertailukehittäminen. Toiminnan keskiössä ovat kevät ja syyskokoukset, jäsenten benchmarking matka ja tiedottaminen. “Vapaaehtoisverkostoon tukeutuva yhdistys perustettiin ennen kaikkea toisilta oppimista ja alan edistämistä varten. Yksi tärkeimmistä tehtävistämme on myös edesauttaa vuoropuhelua toimijoiden sekä kaupunkien ja valtion välillä”, Kortepuro kertoo.

Hän sanoo vertaistuen merkityksen olevan huikea ja korostuvan kriisitilanteissa. “On se sellainen henkireikä kun pääsee jakamaan ajatuksia muiden toimijoiden kanssa. Tämä kävi selvästi ilmi syyskokouksessakin”, hän sanoo. Kortepuro toimii itse KOKO Lahti Oy:n myyntijohtajana. Yhtiö vastaa muun muassa Lahden messuista ja Lahden Sibeliustalon toiminnasta.

Nopean reagoinnin tarve
Epidemia ja sen mukana tulleet rajoitukset eivät iskeneet kaikkiin tapahtuma-alan toimijoihin yhtä rajusti. Toisille kriisi on merkinnyt toimintojen lähes 100-prosenttista alasajoa, kun taas jotkut toimijat ovat selvinneet suhteellisen pienin iskuin. “Kaikki ovat kuitenkin joutuneet muuttamaan toimintatapojaan ja reagoimaan nopeasti. Esimerkiksi kaupungit joutuivat muuttamaan ulkomaille suunnatut kampanjansa nopealla aikavälillä kotimaisiksi. Kaikesta tästä reagoinnista on kertynyt paljon arvokasta oppia.”

Kortepuro nostaa kiinnostavaksi oppimisen paikaksi esimerkiksi syyskuisen Keskustan puoluekokouksen. Ensin tilaisuus piti toteuttaa Tikkurilassa, sitten se siirtyi Ouluun ja lopulta se toteutettiin 15 paikkakunnan sateliittitapahtumana. “Me kävimme CNF:n kevätkokouksessa läpi juuri tällaisia toteutuneita hybridi- ja videotuotantotapahtumia. Niistä oppii valtavasti.”

Poikkeavat viranomaistulkinnat
Koronakriisi on nostanut vahvasti esiin erilaisten viranomaistulkintojen kirjon maan sisällä. Se mikä kaupungissa A on sallittua, voikin kaupungissa B vaatia identtisestä epidemiatilanteesta riippumatta astetta tiukempia säädöksiä ja lupia. Jos toimija ei järjestä tilaisuuksia aina samoissa tiloissa vaan jalkautuu esimerkiksi maakuntiin, on tiedon jakamisen merkitys suuri. “Korona-tilannetta tulkitaan eri alueilla sangen eri lailla. Välillä myös suosituksiin ja rajoituksiin suhtaudutaan eri tavoin. Tiedon jakaminen viranomaiskäytänteistä on perustavaa laatua olevaa tekemistämme korona-ajan ulkopuolellakin.”

Tarve pidempään horisonttiin
Lyhyt näkymä tulevaisuuteen tekee tapahtuma-alalla toimimisesta hankalaa. “Me ymmärrämme viranomaisten broplematiikan sen suhteen, että rajoitusten ennalta antaminen on vaikeaa. Mutta kun aluehallintovirastoilta ei ole tullut lokakuun puolessa välissä vielä
rajoituksia marraskuun suhteen, on toimintamme melko mahdotonta. Meillä pitäisi olla edes jonkinlainen näkymä seuraavaan kuukauteen.”

Harva tapahtuma voidaan polkaista käyntiin vain muutaman viikon varoajalla. Kortepurosta olisi myös syytä kehittää yleinen kustannustukien malli, joka ymmärtäisi paremmin alan vaihtelua.

Nyt tarvitaan sitkeyttä
Kortepuro toivoo alalta sitkeyttä ja voimaa. “Tilanne kääntyy joka tapauksessa vielä parempaan suuntaan”. Hän sanoo koronan nostaneen tapahtuma-alan valmiutta ja muuttaneen koko liiketoimintaa ja tilaisuuksien luonnetta. Mukaan on tullut uusia toimijoita ja uusia toimintamalleja. Nyt pitää vaan olla aktiivinen ja omien resurssien mukaan pyrkiä kehittämään osaamistaan. Tässä tärkeää osaa
näyttelee kollegoilta oppiminen ja oman osaamisen jakaminen.”

 

Juttu on ilmestynyt alunperin Ikkunapaikassa 6.11.2020. Kirjoittanut Riikka Mahlamäki-Kaistinen.

Kerro verkostollesi!

Tulevia tapahtumia

Congress Network Finland ry
© 2017 Congress Network Finland ry
Y-tunnus: 0221169-6