Espoo Marketing on nyt Enter Espoo

Alkuperäinen tiedote on luettavissa täällä. 

Yhtiön palvelut tukemassa kestävää kasvua

Enter Espoo on Espoon kaupungin omistama markkinointiyhtiö, jonka tehtävä on houkutella yrityksiä, investointeja ja vierailijoita Espooseen sekä auttaa toimijoita menestymään innovaatio- ja matkailuekosysteemeissä. Yhtiön palvelut on kehitetty auttamaan matkailualan ja innovaatioympäristössä toimivia yrityksiä löytämään kumppaneita, asiakkaita sekä kasvun mahdollisuuksia.

Enter Espoon tavoitteena on saada lisää työpaikkoja, verotuloja ja kestävää kasvua Espooseen, yhtiön kumppaneille sekä koko Suomelle.
”Yhtiönä haluamme olla Euroopan paras kestävän ja vetovoimaisen matkailu- ja innovaatioympäristön mahdollistaja ja tässä työssä uskomme yhdessä tekemisen voimaan. Olemme olemassa asiakkaitamme, kumppaneitamme ja ekosysteemien toimijoita varten. Ilman heitä ei olisi Enter Espoota”, tiivistää Enter Espoon toimitusjohtaja Jaana Tuomi.

Enter Espoo törmäyttää kansainväliset suuryritykset espoolaisten startupien ja teknologioiden kanssa

Enter Espoo auttaa ulkomaalaisia yrityksiä ja sijoittajia tekemään kestävää liiketoimintaa ja sijoittumaan Espooseen. Yhtiö tuo kansainvälisiä suuryrityksiä ja sijoittajia yhteen sopivien startupien, scaleupien sekä teknologiaratkaisujen kanssa Espoon innovaatioekosysteemissä. Palveluiden avulla autetaan paikallisia yrityksiä löytämään kansainvälisiä kumppaneita ja luomaan kansainvälistä liiketoimintaa. Lisäksi paikallisia startupeja autetaan pääsemään kansainvälisille markkinoille yhteistyössä suomalaisten ja ulkomaisten partnereiden kanssa.

”Esimerkiksi uuden tapahtumasarjamme Corporate-Startup Online Weeksin avulla törmäytimme digitaalisesti yhteensä 80 startupia ja scaleupia 14 kansainvälisen suuryrityksen kanssa touko-lokakuussa 2020. Kehitimme törmäytyskonseptin auttaaksemme paikallisia yrityksiä löytämään asiakkaita, kumppaneita ja sijoittajia myös koronavirustilanteen aikana”, kertoo Enter Espoon kasvu- ja invest in -toiminnasta vastaava johtaja Glenn Gassen.

Enter Espoo vastaa kaupungin matkailumarkkinoinnista sekä toimii matkailuelinkeinon edunvalvojana ja kehittäjänä

Enter Espoo toimii alueen matkailuyrittäjien yhteistyö- ja yhteismarkkinointiverkoston koordinoijana ja auttaa yrityksiä kasvattamaan kestävää liiketoimintaa sekä pääsemään kansainvälisille markkinoille. Destinaatiomarkkinointia tehdään yhteistyössä alueen yritysten kanssa. Vuosittaiset markkinointitoimenpiteet sekä vapaa-ajan, että kokous- ja kongressimatkailun edistämiseksi suunnitellaan ja niitä kehitetään yhdessä.

”Hieno esimerkki on pääkaupunkiseudun kokousjärjestäjille suunnatut Kokous Espoo -tutustumiskierroksemme, jotka ovat olleet vuosia tärkeitä myyntitilaisuuksia alueen yrityksille. Koronatilanteen vuoksi kehitimme yhdessä yritysten kanssa uuden virtuaalikonseptin, jonka myötä tavoitamme parhaimmillaan 200 potentiaalista asiakasta yhden tapahtuman aikana. Tämä on lähes 10 kertainen määrä aikaisempaan verrattuna, kertoo Enter Espoon matkailujohtaja Miikka Valo.

Yhtiön tavoitteena on kasvattaa Espoon houkuttelevuutta, tunnettuutta ja saavutettavuutta sekä kotimaassa että ulkomailla. Yhtiö markkinoi Espoota vierailijoille Visit Espoo -palvelubrändin alla. Vierailijoita yhtiö auttaa löytämään parhaat matkailualan palvelut ja elämykset Espoossa visitespoo.fi -verkkopalvelun avulla.

Uudistuksen tavoitteena selkiyttää yhtiön roolia

Nimenmuutoksen ja yritysidentiteetin kirkastamisen tavoitteena on uudistaa ja selkiyttää yhtiön roolia innovaatioekosysteemin ja Espoon kaupungin eri toimijoiden kesken. Uusi nimi kuvaa paremmin yhtiön ja Espoon kaupungin strategian, Espoo-tarinan, tavoitteiden toteuttamista. ”Meidät tunnetaan nyt uudella nimellä ja ilmeellä, mutta olemme yhä sama asiantunteva, luotettava ja helposti lähestyttävä yhteistyökumppani”, jatkaa toimitusjohtaja Tuomi.

Uudistettu brändi-identiteetti pohjautuu vahvasti yrityksen arvoille ja asiakkaiden tarpeiden ymmärtämiselle. Enter Espoon arvot ovat yhdessä, kestävästi, rohkeasti ja tavoitteellisesti. Enter Espoo rakentaa parhaillaan myös uutta enterespoo.fi -verkkopalvelua, joka julkaistaan kokonaisuudessaan vuoden vaihteessa. Verkkopalvelusta on julkaistu englanninkielinen alpha-versio, jossa keskiössä ovat yhtiön tarjoamat palvelut innovaatio- ja matkailuekosysteemien toimijoille.

Uusi yritysidentiteetti ja visuaalinen ilme rakennettiin yhteistyössä KUBO Creative Agencyn kanssa.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja, Enter Espoo, Jaana Tuomi, 040 579 4727, jaana.tuomi@espoo.fi

www.enterespoo.fi
www.visitespoo.fi

 

Pohjoismaiden suurinta innovaatiokeskittymää orkestroiva ja matkailua markkinoiva yhtiö tunnetaan nyt nimellä Enter Espoo. Uusi nimi ja yritysidentiteetti julkistettiin yhtiön 5-vuotisvirtuaalisyntymäpäivillä 23.10.2020.

 

Kerro verkostollesi!

Tulevia tapahtumia

Congress Network Finland ry
© 2017 Congress Network Finland ry
Y-tunnus: 0221169-6