Etelä-Kymenlaakson seutu kehittää kokousmatkailupalvelujaan

Visit Kotka-Hamina toimii Suomen kaakkoisrannikon kuuden kunnan matkailun edistämisen hyväksi osana seudun aluekehitysyhtiö Cursoria.

Kesällä 2021 käynnistettiin alueen MICE-segmenttiä kehittävä hanke, jonka toimenpiteiden tavoitteena on luoda uutta ja monipuolista matkailuliiketoimintaa Kotkan-Haminan ja Loviisan seuduille sekä tukea Kymenlaakson korona-ajan jälkeistä elinkeinon elvytyssuunnitelmaa. Projekti toteutetaan hankerahoituksen myötä ja sen tavoitteena on laajentaa ja monipuolistaa seudun matkailutarjontaa ja tämän myötä kasvattaa alueen matkailutuloa, lisätä matkailusektorin sekä siitä suoraan että välillisesti hyötyvän elinkeinon työllisyyttä alueella sekä tukea jo olemassa olevien matkailupalveluyritysten ja niiden sidosryhmien liiketoimintamallien uudistumista ja palvelukonseptien kehitystä.

Toimenpidesuunnitelman mukaisesti hankkeessa keskitytään kehittämään alueen kokous- ja kongressipalveluja, kannustematkailupalveluja, yritystilaisuuksia ja –tapahtumia sekä messuja ja näyttelyjä tiiviissä seudun yritysten ja palveluntarjoajien kanssa. Tärkeä kohderyhmä ovat sekä kotimaiset että kansainväliset tapahtumien järjestäjät ja jälleenmyyjät. Erityisen suuri merkitys alueen MICE-segmentille tulee olemaan Kotkan kantasatamaan kesällä 2023 valmistuva Satama Areena, valtakunnallisesti vetovoimainen tapahtumien ja kohtaamisten paikka. Tapahtumakeskus tulee edustamaan korkeatasoista arkkitehtuuria, erinomaista toiminnallisuutta muunneltavien ja monipuolisten tilojen myötä ja sillä on kunnianhimoiset ympäristötavoitteet.

Visit Kotka-Hamina liittyi CNF:n jäseneksi syksyllä 2021 ja kokousmatkailusegmentin avauksesta vastaava matkailun kehittämispäällikkö ja hankkeen projektipäällikön roolissa toimiva Anna Selänne osallistui verkoston syyskokoukseen Joensuussa lokakuun alussa. Kollegoiden tapaaminen ja koko jäsenistöä koskevat yhteiset aiheet ajankohtaisiin asioihin liittyen, olivatpa ne sitten pandemian tuomia haasteita tai vaikkapa vastuullisuuden vaatimusten toteuttamista ovat äärimmäisen tärkeitä ja eri foorumeissa käydyt sekä varsinaiseen kokousohjelmaan kuuluvat, että epäviralliset ”best practices” -keskustelut tuovat aina uutta näkövinkkeliä ja ideoita omaan tekemiseen. Syyskokouksessa kuultiin myös tärkeää ajantasaista tietoa kokous- ja kongressisektorin yleisestä tilanteesta sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

Visit Kotka-Haminan kesällä aloittama työ kokousmatkailusektorilla on hankkeen toimenpidesuunnitelman mukaan pitkälle tulevaisuuteen jatkuva prosessi. CNF-jäsenyys tulee vastaisuudessakin olemaan merkittävässä roolissa alueemme pitkäjänteisessä MICE-segmentin kehittämistyössä.

Kuvassa: Anna Selänne
Teksti: Annika Ruohonen ja Anna Selänne

Kerro verkostollesi!

Tulevia tapahtumia

Congress Network Finland ry
© 2017 Congress Network Finland ry
Y-tunnus: 0221169-6