Kansainväliset kongressit maineenrakentajana

Vuonna 2022 Suomessa järjestettiin 428 kansainvälistä järjestökongressia. Määrä on suurempi kuin edellisvuonna, mutta vielä noin puolet pienempi kuin ennätysvuonna 2019.

Finland Convention Bureaun keräämän tilaston mukaan Suomessa järjestettiin viime vuonna 273 fyysistä kongressia, 110 kongressia hybridimuodossa ja 45 virtuaalikongressia.

Fyysisten kongressien lisäksi tietoja virtuaali- ja hybridikongresseista sekä peruutetuista ja siirretyistä tapahtumista on kerätty kolmen viime vuoden ajalta. Vuonna 2020 kongresseja lähinnä siirrettiin ja peruutettiin, 2021 oli virtuaalikongressien vuosi. Viime vuonna päästiin vihdoin palaamaan fyysisiin tapahtumiin, mutta useissa kongresseissa oli edelleen mukana myös virtuaalisia elementtejä.

Lue lisää FCB:n uutisissa täällä

Kerro verkostollesi!

Tulevia tapahtumia

Congress Network Finland ry
© 2017 Congress Network Finland ry
Y-tunnus: 0221169-6