Kuopiossa ennätysmäärä kansainvälisiä kongresseja 2017

Kuopiossa järjestettiin 17 kansainvälistä kongressia vuoden 2017 aikana. Kongressien määrässä mitattuna tämä on kaupungin uusi ennätys. Lähes 1400 kongressidelegaattia toivat alueelle 1 830 000 euron kokonaismatkailutulovaikutuksen.

Koko Suomessa kongressiosallistujia oli yli 111 000, jotka osallistuivat 791 kansainväliseen kongressiin vuoden 2017 aikana. Kokonaismatkailutulovaikutus Suomessa oli noin 149 miljoonaa euroa. Kansainvälisen kongressimatkailun kärkikaupungit Suomessa ovat Helsinki, Espoo, Tampere, Turku ja Jyväskylä. Kuopio on Suomen vuoden 2016 tapaan kongressikaupunkien vertailussa sijalla yhdeksän.

“Kansainvälisten kongressien määrä lähes tuplaantui vuodesta 2016, jolloin Kuopiossa oli 9 kansainvälistä kongressia ja 780 delegaattia”, iloitsee Kirsi Vartiainen Kuopio Convention Bureau Oy:sta. “Yhtiömme tehtävä on tarjota maksutonta tukea tieteentekijöille kansainvälisten kongressien hakemiseen ja järjestämiseen Kuopiossa. Ensimmäinen toimintavuosi on nyt takana, ja suunta on hyvä. On kuitenkin tärkeää muistaa, että kansainvälisten kongressien hakuaikajänne on pitkä. Tällä hetkellä katsotaan vuosiin 2019-2021 ja tavoite on nelinkertaistaa vuoden 2016 luvut vuoteen 2025 mennessä”, Vartiainen jatkaa.

Kansainväliset kongressit tuovat Kuopiolle suoran matkailutulon lisäksi imagollista arvoa.

“Kuopio on kasvanut ja kehittynyt monilla mittareilla mitattuna viime vuosien aikana ja tähän vaikuttaa kaupungin imago. Imago puolestaan koostuu monista tekijöistä, joista yksi on ilman muuta Kuopion asema aktiivisena liike-elämän ja tieteen keskuksena, josta puolestaan kertoo omaa kieltään kokous- ja kongressitoiminta. Siten on imagollisesti tärkeää, että Kuopio kasvaa myös kokous- ja kongressikaupunkina. Samalla nousee vahvasti esille Kuopion hyvinvointi- ja terveysalan osaaminen.”
, kertoo Kuopion kaupungin markkinointijohtaja Kirsi Soininen.

Kansainvälisten kongressien merkitys on määräänsä suurempi

Kuopion erityispiirre on, että lähestulkoon kaikki kansainväliset kongressit liittyvät tiedemaailmaan joko Savonia AMK:n, Itä-Suomen yliopiston tai Kuopion yliopistollisen sairaalan kautta. Näille kaikille kongresseilla on merkitystä kansainvälisessä asemoinnissa.

“Kuopion kongressit ovat tiedekongresseja ja yliopiston tieteentekijöillä, pitkään toimineista professoreista nuoriin nouseviin tutkijoihin, on näin ollen keskeinen rooli kansainvälisten kongressien määrän kasvussa. Kongressit tarjoavat erinomaisen alustan tuoda esille suomalaista ja kuopiolaista osaamista kansainväliselle oman alan tiedeyhteisölle. Täytyy myös muistaa, että kongressit ovat yksi mittaristo, jolla yliopistoja valitsevat kansainväliset opiskelijat ja tutkijat vertaillevat ja laittavat yliopistoja rankingiin”, kommentoi Kirsi Vartiainen.

Kuopio Convention Bureau aloitti kokousmäärien seurannan

Valtiollisen tason tilastointia ei lakisääteisesti tehdä kokouksista tai kongresseista. Kansainvälisistä kongresseista kerätään kyselyperiaatteella seurantaa. Käytännössä suurimmilta kaupungeilta kysytään kansainvälisten kongressien määrä ja niihin osallistuneet kerran vuodessa (lisää asiasta).

“Hienoa että kansainvälinen kongressimatkailu Suomeen on nousujohteista ja Kuopiokin on nyt nostettu mukaan kasvuun. Samalla on kuitenkin syytä huomata kotimaisen kokousmatkailun merkitys – kotimaisia kokouksia on esimerkiksi Kuopiossa moninkertainen määrä kansainvälisiin kongresseihin nähden”, muistuttaa Osuuskauppa PeeÄssän toimialajohtaja ja Kuopio Convention Bureau Oy hallituksen puheenjohtaja Ville Puustinen.

Kuopio Convention Bureau Oy on vuoden 2017 puolesta välistä alkaen tehnyt järjestelmällistä kyselyä kokous- ja kongressitoimijoille. Tavoitteena on tarkentaa tilannekuvaa kokousten ja kongressien osallistujamääristä. Seurannassa saadaan tietoa kansainvälisten kongressien määrän lisäksi myös kotimaisista kokouksista. Kaikki kokous- ja majoituspalveluiden tarjoajat eivät ole vielä osallistuneet seurantaan, mutta mielenkiinnolla odotellaan vuoden 2018 tuloksia.

Lisätietoja
Markkinointipäällikkö Kirsi Vartiainen
Kuopio Convention Bureau Oy
Puh: 050 330 3496

Kerro verkostollesi!

Tulevia tapahtumia

Congress Network Finland ry
© 2017 Congress Network Finland ry
Y-tunnus: 0221169-6