Photo: Chris Vidal Tenomaa

Laura Aalto aloittaa Helsinki Marketingin toimitusjohtajana syyskuussa

Helsinki Marketingin nykyinen toimitusjohtaja Tuulikki Becker siirtyy eläkkeelle vuoden 2017 lopussa.

Helsinki Marketingin toimitusjohtajana aloittaa 1.9.2017 yhtiön nykyinen kehitysjohtaja, FM Laura Aalto. Aalto aloitti yhtiön kehitysjohtajana helmikuussa 2016, ja hän on ollut vastuussa muutosprosessista, jonka aikana Helsinki Marketingissa on siirrytty matkailumarkkinoinnista laaja-alaisemman kaupunkimarkkinoinnin tekemiseen.

Helsinki Marketing on Helsingin kaupungin omistama kaupunkimarkkinointiyhtiö. Yhtiön entinen markkinointinimi oli Visit Helsinki. Nimi Helsinki Marketing kuvaa yhtiön laajentunutta toimialaa, ja se otettiin käyttöön huhtikuussa 2017.

Helsinki Marketingin hallitus painotti toimitusjohtajavalinnassaan markkinointikokemuksen lisäksi kansainvälistä osaamista.

– Haluamme kertoa koko maailmalle Helsingin erinomaisuudesta. Laura Aallolla on jo nyt ollut keskeinen rooli yhtiön muutoksessa matkailuyhtiöstä kaupunkimarkkinointiyhtiöksi, Helsingin kaupungin elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva sanoo.

– Aalto on kehitysjohtajana ehtinyt paneutua kaikkiin Helsinki Marketingin osa-alueisiin, ja aikaisempien tehtäviensä myötä hänellä on myös erinomaiset yhteistyöverkostot ja kokemusta kaupungin toiminnasta. Uskon, että Laura Aalto vie Helsinkiä entistä näkyvämmin maailmankartalle, Rinkineva sanoo.

Kaupunkimarkkinointi vauhdittaa kasvua

Helsinki on uuden kynnyksellä̈, ja kaupunki muuttuu nopeammin kuin koskaan aikaisemmin historiansa aikana. Helsingillä on nyt myös selkeä näkemys siitä, miten kaupunki erottuu kansainvälisessä kilpailussa. Kaupungin markkinointia ohjaa uusi brändikonsepti ja markkinointistrategia.

– Helsingin uusi brändikonsepti on vahvasti kiinni maailmanlaajuisissa suuntauksissa. Meillä on maailman paras arki ja uskomme, että tulevaisuuden ratkaisut tehdään kaupungeissa. Helsinki voi toimia tässä suunnannäyttäjänä, Aalto sanoo.

– Kaupunkimarkkinointi on investointi, joka vauhdittaa kasvua ja tuottaa lisäarvoa sekä Helsingille että Helsingistä ponnistaville yrityksille ja yhteisöille. Helsinki haluaa vahvistaa tunnettuuttaan ja kilpailukykyään ja houkutella uusia yrityksiä ja investointeja.

– Markkinointi lisää kysyntää, kauppaa, vaihdantaa ja varallisuutta, ja siksi markkinointiin investoimalla syntyy hyvän kasvun kehä.

Yhtiön kehitys jatkuu

– On hienoa, että yhtiö jatkaa Laura Aallon johdolla hyvin alkanutta kehityskaarta Visit Helsingistä Helsinki Marketingiksi, yhtiön nykyinen toimitusjohtaja Tuulikki Becker sanoo.

– Matkailu tulee säilymään Helsinki Marketingin toiminnan ytimessä. Helsingissä liikematkustus tuo nyt jo lähes puolet majoitusliikkeiden yöpymisistä ja vaikuttaa kaikkeen elinkeinotoimintaan. Siksi kaupunkimarkkinointia kannattaa kohdistaa vapaa-ajan matkailijoiden lisäksi kansainvälisille päättäjille, vaikuttajille, osaajille ja opiskelijoille. Tulemme kiinnittämään kansainvälisen viestinnän ja pr-toiminnan kehittämiseen erityistä huomiota, Becker sanoo.

INFO

Laura Aalto
s. 1972

  • Valmistunut filosofian maisteriksi Helsingin yliopistosta 1997 pääaineenaan taidehistoria, sivuaineinaan poliittinen historia sekä talous- ja sosiaalihistoria
  • Opiskellut myös Strasbourgissa, Tukholmassa ja Jyväskylän yliopistossa
  • Työskennellyt Helsinki-oppaana.

Toimitusjohtaja 1.9.2017 lähtien, Helsinki Marketing
Kehitysjohtaja
, Helsinki Marketing, 2016–
Helsinki Marketing on Helsingin kaupungin omistama kaupunkimarkkinointiyhtiö. Yhtiön entinen markkinointinimi oli Visit Helsinki. Nimi Helsinki Marketing kuvaa yhtiön laajentunutta toimialaa, ja se otettiin käyttöön huhtikuussa 2017.

Viestintäjohtaja, International Design Foundation – Kansainvälinen designsäätiö, 2013–2016
Markkinointi- ja viestintäjohtaja
, World Design Capital 2012 Helsinki, 2011–2013
Kansainvälinen designsäätiö vastasi World Design Capital Helsinki 2012 -hankkeen organisoinnista. Designvuoden jatkohanke Toimiva kaupunki edisti muotoilun käyttöä kaupungeissa sekä kehitti muotoiluun liittyvää osaamista julkisten palveluiden suunnittelussa.

Markkinointipäällikkö, Turku 2011 -säätiö, 2009–2011
Turku 2011 -säätiö toteutti Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden Turussa.

Projektipäällikkö / Asiakkuusjohtaja, Image Match Oy, 2000–2009

Haastattelupyynnöt:

Helsinki Marketing
Laura Aalto
laura.aalto@hel.fi
+358 40 507 9660

Kerro verkostollesi!

Tulevia tapahtumia

Congress Network Finland ry
© 2017 Congress Network Finland ry
Y-tunnus: 0221169-6