Tampere-talolle ensimmäisenä pohjoismaisena kongressikeskuksena uuden kriteeristön mukainen Joutsenmerkki

Tampere-talo on ensimmäisenä pohjoismaisena kongressikeskuksena saanut hyväksynnän uuden kriteeristön mukaiselle Joutsenmerkille. Ensimmäisen kerran Tampere-talolle myönnettiin Joutsenmerkki jo vuonna 2014. Kevään mittaisen auditointiprosessin myötä kesäkuussa 2022 myönnetty merkki on voimassa vuoteen 2026 saakka.

Pohjoismainen ympäristömerkki eli Joutsenmerkki myönnetään tuotteille ja palveluille, jotka täyttävät kunnianhimoiset ympäristövaatimukset. Joutsenmerkin kriteereissä tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutuksia tarkastellaan kokonaisvaltaisesti ja elinkaariajatteluun perustuen. Joutsenmerkki auttaa hillitsemään ilmastonmuutosta, tukee luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä sekä edistää resurssitehokkuutta ja kiertotaloutta. Kaikkien Pohjoismaiden viranomaisten tukema Joutsenmerkki on virallinen ja markkina-alueensa tunnetuin ympäristömerkki.

Joutsenmerkin kriteerejä tiukennetaan noin viiden vuoden välein, muun muassa uuden ympäristötiedon, tekniikan kehityksen sekä markkinatilanteen mukaisesti. Kun kriteerejä tiukennetaan, ei Joutsenmerkin kerran saavuttanut yrityskään pääse uusintahakemuksen kanssa helpolla.

”Joutsenmerkin kesällä 2021 uudistunut ravintoloiden ja kongressikeskusten kriteeristö haastoi positiivisella, mutta tuntuvalla tavalla meidänkin kaltaisemme, pitkäjänteistä ympäristötyötä tehneen toimijan”, toteaa Tampere-talon kiinteistöpäällikkö Marko Koivisto. ”Merkin uusiminen ei todellakaan ole mikään läpihuutojuttu, vaan edellyttää kriittistä tarkastelua, konkreettisia toimia ja ohjeistusta omaa toimintaa kohtaan – miten voimme toimia vielä ympäristöystävällisemmin?”

Kun muita kongressikeskuksia ei vielä ole prosessissa näin pitkällä, joutuu ensimmäinen uuden kriteeristön mukaisen merkin hakija tekemään eräänlaista pioneerityötä. Suomessa Joutsenmerkkiä hallinnoiva Ympäristömerkintä Suomi Oy saa Koivistolta kiitosta hyvästä yhteistyöstä.

”Yhteydenpito oli tiivistä, ja hakemuksemme auditoinut Malin Lindfors auttoi meitä hurjan paljon hakuprosessin mittaan – mutta ei myöskään päästänyt meitä helpolla”, hymyilee Koivisto. ”Ensimmäiseen hakuprosessiin nähden myös portaalin työkalut ovat kehittyneet merkittävästi, mikä antaa prosessille paljon lisäarvoa.”

Ravintolapalveluiden osuus Joutsenmerkin kriteeristössä on oleellinen. Tampere-talon keittiöpäällikkö Juhana Paturi toimi hakuprosessissa Koiviston työparina.

”Tarvittavien materiaalien kokoamisessa prosessi on selkeytynyt entisestään”, Paturi kiittää. ”Työ Joutsenmerkin eteen tukee myös muuta vastuullisuuden kokonaisuutta, kun esimerkiksi luomuraaka-aineiden osuutta tarkastellaan yhdessä Portaat Luomuun -ohjelman kanssa. Meillä onkin säännöllisessä käytössä jo n. 30 merkittävää luomutuotetta, mm. kaikki meillä tarjottu kahvi ja tee on luomua.”

”Yhteistyö Tampere-talon kanssa on aina ollut sujuvaa, myös tällä kertaa. Tampere-talon ympäristötyö on vaikuttavaa ja kokonaisvaltaista. Olen erityisen iloinen energian ja hiilidioksidin vähentämistoimista, mm. aurinkopaneeleista ja sähköautojen latauspisteistä. Myös luomutuotteiden lisääminen ja ruokahävikin ehkäisy on hienosti hoidettu”, Joutsenmerkin asiantuntija Malin Lindfors sanoo.

Lisätiedot Tampere-talo, kiinteistöpäällikkö Marko Koivisto, marko.koivisto@tampere-talo.fi, 03 243 4238 Tampere-talo, keittiöpäällikkö Juhana Paturi, juhana.paturi@tampere-talo.fi, 03 243 4456 Ympäristömerkintä Suomi Oy, asiantuntija Malin Lindfors, malin.lindfors@ecolabel.fi, 044 373 3707

Lue lisää Tampere-talon vastuullisuudesta, ja ohjauksen osoitteeseen https://www.tampere-talo.fi/yhteiskuntavastuu/

 

Teksti Hanna-Leena Laszka

Kerro verkostollesi!

Tulevia tapahtumia

Congress Network Finland ry
© 2017 Congress Network Finland ry
Y-tunnus: 0221169-6