Tampere-talon kasvu ja kehittyminen jatkuvat emo- ja tytäryhtiöksi jakautuvassa yhtiössä

Tampere-talo Oy teki viime vuonna pandemiasta huolimatta positiivisen tuloksen. Toteutunut liikevaihto vuonna 2022 oli 14,7 milj. euroa, kun se vielä edellisenä vuonna 2021 oli 6,2 milj. euroa. Vuoden 2022 tulos on 33 942,52 euroa. Tällä liikevaihdolla yhtiö palaa takaisin siihen kokoluokkaan, jossa sen toiminta oli ennen pandemiaa. Yhtiön kasvu ja kehittyminen jatkuvat emo- ja tytäryhtiöksi jakautuvassa konsernissa. 

Tampere-talon toimintaympäristö ja kilpailukenttä ovat muuttuneet vuosien varrella. Yhtiö on reagoinut muutokseen sekä pienentyneeseen kaupungin avustukseen hakemalla kasvua ja uutta kannattavaa liiketoimintaa myös Tampere-talon kiinteistön ulkopuolelta.

Lakimuutoksen pohjalta Tampere-talo Oy on vuoden 2023 alusta lähtien eriyttänyt vielä tarkemmin kirjanpidossa yleishyödyllisen taidetoiminnan ja markkinaehtoiset liiketoiminnot. Asiantuntijoiden mukaan Tampere-talo voi jatkaa toimimista yhden yhtiön sisällä, mutta läpinäkyvyyden lisäämiseksi sekä toiminnan selkeyttämiseksi erilaisten rahoittajien näkökulmasta on lähdetty selvittämään yhtiörakenteen muutosta. Selvityksessä on tarkentunut se, että yrityksen liiketoiminta jaetaan kahteen eri yhtiöön, yleishyödyllistä toimintaa tekevään emoyhtiöön ja markkinaehtoiseen tytäryhtiöön.

”Tarkoituksena on jakaa yhtiön toiminnot ja brändit selkeästi eri yhtiöihin, mutta samalla kuitenkin mahdollistaa yhtiöiden välinen synergia niissä toiminnoissa, joissa se on taloudellisesti ja toiminnallisesti tarkoituksenmukaista, kuten esimerkiksi myynnissä ja hallinnossa. Tampere-talon markkinaehtoinen liiketoiminta on rahoittanut viimeiset 20 vuotta yleishyödyllistä taidetoimintaa, ja tätä toimintamallia on tarkoitus jatkaa. Näin vahvistamme edellytyksiämme tuottaa jatkossakin korkealaatuista kulttuuritarjontaa sekä matalan kynnyksen tapahtumia.”, Tampere-talon hallituksen puheenjohtaja Martti Silvennoinen kertoo.

Alkuvuodesta yhtiö alkoi operoida Tampere-talon lisäksi myös toista tamperelaista kiinteistöä, Tuulensuun Palatsia, jossa kulttuuri- ja yritystapahtumat voitiin käynnistää viimeistenkin tapahtumasulkujen purkauduttua maaliskuussa.

Tampere-talon jakamista tytäryhtiömalliin perustuvaksi konserniksi edistetään tämän vuoden aikana, ja toiminta uudessa yhtiömallissa on tarkoitus aloittaa tammikuussa 2024.

Lisätiedot:

Paulina Ahokas
Toimitusjohtaja
Tampere-talo Oy
Puh. +358 40 551 1551
paulina.ahokas@tampere-talo.fi

Koko tiedote 

Kerro verkostollesi!

Tulevia tapahtumia

Congress Network Finland ry
© 2017 Congress Network Finland ry
Y-tunnus: 0221169-6