Vuoden 2025 syyspäivien haku on avoinna

Järjestettäisiinkö vuoden 2025 syyspäivät teillä?

Tausta: Congress Network Finland ry:n syyspäivät on vuotuinen tapahtuma, joka kokoaa yhdistyksen jäsenistön yhteen ajankohtaisen aiheiden äärelle. Syyspäivien tavoitteena on edistää jäsentensä verkostoitumista sekä ammatillista kehittymistä ja jakaa tietoa. Syyspäivillä jäsenistöllä on mahdollisuus tutustua yhteen jäsenkaupunkiin tai -alueeseen, ja sen jäsenkohteisiin hieman syvällisemmin. Syyspäivien aikana järjestetään aina yhdistyksen syyskokous.

Kesto: 2 päivää.

Ajankohta: maanantai-tiistai loka-marraskuussa. Ohjelma alkaa kohteen sijainnin ja liikenneyhteydet huomioon ottaen maanantaina noin klo 11 lounaalla ja päättyy tiistaina lounaaseen.

Osallistujatavoite: noin 70 henkilöä.

Ohjelma: 2-3 asiantuntevaa ja tapahtuman teemaa tai ajankohtaisia trendejä kartoittavaa tai syventävää luentoa. Yhdistyksen hallitus vahvistaa tapahtuman esiintyjät ja puhujat. Syyspäivien ohjelma rakennetaan yhteistyössä hallituksen ja järjestävän jäsenkaupungin/yrityksen kanssa.

Hakuohjeet: Tapahtuman järjestämisoikeutta haetaan toimittamalla puheenjohtajalle vapaamuotoinen hakemus. Hakemuksen toivotaan sisältävän seuraavat tiedot:

Hakijaorganisaation yhteystiedot, yhteyshenkilö ja mahdolliset yhteistyökumppanit

  • Kuvaus tapahtumapaikasta/paikoista
  • Alustava suunnitelma ajankohdasta ja järjestäjäkaupungin erikoisuuksista, joita halutaan syyspäivien aikana tuoda esiin
  • Alustava kustannusarvio

Congress Network Finland ry vastaa tapahtuman kustannuksista, veloittaa osallistujien osallistumismaksut sekä huolehtii ilmoittautumisten vastaanoton. Jäsenkaupungilta/yritykseltä toivotaan vieraanvaraisuuden osoittamista jollakin jäsenelle luontevalla tavalla tapahtuman aikana.

Hakuaika ja hakemuksen toimitus: Hakuaika vuoden 2025 syyspäivien haku päättyy 15.8.2024. Hakemukset ja tarjoukset Syyskokouksen järjestämisestä toimitetaan sähköpostitse puheenjohtaja Anna Suomiselle (anna.suominen@finlandiatalo.fi) ja kopio yhdistyksen toimistolle (toimisto@cnf-ry.fi).

Valinta: Tapahtuman paikkakunnasta, kokoustalosta ja iltajuhlakohteesta päättää yhdistyksen hallitus. Valinnassa pyritään tuomaan esille kokous- ja kongressialan ammattilaisia kiinnostavien toimintamallien, rakennushankkeiden ja/tai kokous- ja juhlakohteiden omaleimaisuus ja uutuusarvo. Tapahtuma järjestetään kohteessa tai talossa, joka on yhdistyksen jäsen. Syyspäivät on aiemmin järjestetty Jyväskylässä, Tampereella, Turussa, Espoossa, Lahdessa, Oulussa, Ahvenanmaalla, Naantalissa, Kirkkonummella, Seinäjoella, Joensuussa, Viking Line’lla ja Eerikkilässä. Vuonna 2024 syyspäivät järjestetään Imatralla.

Päätös: Hallitus valitsee Syyspäivät -tapahtumapaikan elokuun kokouksessaan. Valitun yhteistyökumppanin toivotaan esittäytyvän Imatralla 23.-24.9.2024 järjestettävillä syyspäivillä, jolloin kohteen valinta julkistetaan jäsenistölle.

Kerro verkostollesi!

Tulevia tapahtumia

Congress Network Finland ry
© 2017 Congress Network Finland ry
Y-tunnus: 0221169-6