Yritystapahtumakyselyllä kartoitetaan kesäkauden kansainvälisiä yritystapahtumia

Finland Convention Bureau käynnisti keväällä tutkimuksen, jonka tavoitteena on selvittää kansainvälisten yritystapahtumien volyymia ja kohteita Suomessa sekä kartoittaa yritystapahtumien taloudellisia vaikutuksia.

Tutkimus toteutetaan kahdessa osassa vuoden 2022 aikana. Ensimmäisessä vaiheessa kerättiin tietoa talvikauden (marraskuu 2021 – huhtikuu 2022) tapahtumien osalta; kooste kyselyn tuloksista on luettavissa FCB:n nettisivuilla. Toinen vaihe käynnistyy marraskuun alussa ja nyt kerätään tietoa kesäkauden (touko-lokakuu 2022) tapahtumista. Kansainvälisillä yritystapahtumilla tarkoitetaan tässä yhteydessä mm. kokouksia, tuotelanseerauksia ja kannustematkoja, joissa on ollut vähintään 10 osallistujaa ja vähintään 50 % osallistujista on muualta kuin Suomesta.

Kysely on suunnattu tapahtumapalveluyrityksille, DMC- ja incoming-toimistoille, hotelleille, kokous- ja tapahtumapaikoille sekä ohjelmapalveluyrityksille – eli kaikille niille toimijoille, jotka ovat järjestäneet kansainvälisiä yritystapahtumia tai tarjonneet palveluita yritysryhmille. Tutkimuksen tavoitteena saada tietoa mm. kannustematkojen, yrityskokousten sekä muiden yritystapahtumien tärkeimmistä kohdemarkkinoista, keskimääräisestä ryhmäkoosta, matkojen pituudesta ja hinnoista sekä Suomen kiinnostavuudesta ja vastuullisuusmielikuvasta.

Lue lisää FCB:n sivulta, jossa myös linkki itse kyselyyn.

Kerro verkostollesi!

Tulevia tapahtumia

Congress Network Finland ry
© 2017 Congress Network Finland ry
Y-tunnus: 0221169-6