YRITYSTAPAHTUMATUTKIMUS KÄYNNISTYY

Finland Convention Bureau käynnistää tänä keväänä tutkimuksen, jonka tavoitteena on selvittää kansainvälisten yritystapahtumien volyymia ja kohteita Suomessa sekä kartoittaa yritystapahtumien taloudellisia vaikutuksia.

Tutkimus toteutetaan kahdessa osassa vuoden 2022 aikana. Ensimmäisessä vaiheessa kerätään tietoa talvikauden (marraskuu 2021-huhtikuu 2022) tapahtumien osalta. Toinen vaihe käynnistyy marraskuun alussa ja silloin kerätään tietoa kesäkauden (touko-lokakuu 2022) tapahtumista.

Kysely on suunnattu kaikille niille toimijoille, jotka ovat järjestäneet kansainvälisiä yritystapahtumia tai tarjonneet palveluita yritysryhmille – tapahtumapalveluyrityksille, DMC-toimijoille ja incoming-toimistoille, hotelleille, kokous- ja tapahtumapaikoille sekä ohjelmapalveluyrityksille. Tutkimuksen tavoitteena saada tietoa mm. kannustematkojen, yrityskokousten sekä muiden yritystapahtumien tärkeimmistä kohdemarkkinoista, keskimääräisestä ryhmäkoosta, matkojen pituudesta ja hinnoista sekä Suomen kiinnostavuudesta ja vastuullisuusmielikuvasta. Tutkimuksesta saatava tieto on tärkeää myös FCB:n toiminnan kehittämisen kannalta.

VUOSITTAINEN KYSELY TARJOAA TIETOA TOIMIALAN KEHITYKSESTÄ

Tämänvuotinen tutkimus on pilotti, josta saatava tieto auttaa ymmärtämään toimialan tilannetta pandemian jälkeen. Tutkimus toteutetaan jatkossa vuosittain ja siitä saadaan arvokasta tietoa yritystapahtumasektorin kehityksestä. Vuonna 2022 saatava tieto toimii vertailukohtana ja lähtötilanteena pandemian jälkeisessä ajassa. Tällä hetkellä yritystapahtumista ja niiden aluetaloudellisista vaikutuksista ei ole saatavilla tutkimustietoa, eikä niitä tilastoida Suomessa.

Suomi on kiinnostava kohde yritystapahtumille erityisesti koronapandemian jälkeen; Suomen vahvuudet ovat juuri sitä, mitä asiakkaat etsivät. Suomi on ollut kansainvälisessä mediassa positiivisesti esillä ja maineemme luotettavana tapahtumajärjestäjänä on erinomainen. Erityisesti kannustematkailun uskotaan elpyvän lähivuosina pandemiaa edeltävälle tasolle. Matkan tarjoaminen kannustimena on todettu olevan tehokas keino motivoida työntekijöitä. Erityisesti https://ecv.microsoft.com/C0kUb76CBjuudet kohteet, joihin Suomikin lukeutuu, houkuttavat asiakkaita.

Vastaa kyselyyn: FCB Yritystapahtumakysely, talvi 2021-2022

Kerro verkostollesi!

Tulevia tapahtumia

Congress Network Finland ry
© 2017 Congress Network Finland ry
Y-tunnus: 0221169-6