Tunnustuksia Sokos Hotelleille

SOKOS HOTELS JÄLLEEN LUOTETUIN JA VASTUULLISIN HOTELLIKETJU

Sokos Ho­tels nap­pa­si Va­lit­tu­jen Pa­lo­jen Luo­te­tuin Merk­ki -tut­ki­muk­ses­sa Suo­men luo­te­tuim­man ho­tel­li­ket­jun -tit­te­lin tänä vuon­na jo seit­se­män­nen ker­ran.

“Olem­me yl­pei­tä tästä suo­ma­lais­ten ku­lut­ta­jien meil­le osoit­ta­mas­ta luot­ta­muk­ses­ta”, iloit­see Sokos Ho­tel­lien mark­ki­noin­ti­joh­ta­ja Outi Vitie. ” Työl­lis­täm­me pait­si 1300 omaa työn­te­ki­jää, tar­joam­me mer­kit­tä­vän mää­rän työtä pai­kal­li­sil­le toi­mi­joil­le eri Sokos Ho­tels -paik­ka­kun­nil­la. Ra­vin­to­lois­sa ko­ti­mai­sen ruoan osuut­ta kas­va­te­taan koko ajan ja ma­te­ri­aa­li­han­kin­nois­sa suo­sim­me ko­ti­mai­sia toi­mit­ta­jia. Uskon, että ko­ti­mai­suus on suo­ma­lai­sel­le ku­lut­ta­jal­le myös laa­dun ja luot­ta­muk­sen merk­ki.”

Ketju on saa­nut myös Suo­men vas­tuul­li­sim­man ho­tel­li­ket­jun tun­nus­tuk­sen (Sus­tai­nable Brand Index 2017) pe­rä­ti kuu­det­ta vuot­ta pe­räk­käin.

Sokos Hotels

Kerro verkostollesi!

Tulevia tapahtumia

Congress Network Finland ry
© 2017 Congress Network Finland ry
Y-tunnus: 0221169-6