Visit Helsinki on nyt Helsinki Marketing

Helsingin kaupungin omistaman markkinointiyhtiön Helsinki Markkinointi Oy:n nimi muuttuu. Helsinki Marketing tunnettiin aiemmin markkinointinimellä Visit Helsinki. Nimi Helsinki Marketing kuvaa kaupunkimarkkinointiyhtiön laajentunutta toimialaa, ja se otettiin käyttöön huhtikuussa 2017.

Nettisivusto www.visithelsinki.fi (on käytössä) palvelee kunnes uusi My Helsinki -digitaalinen palvelu avataan Helsinki-päivänä 12.6. osoitteessa www.myhelsinki.fi. Helsinki Marketingin henkilökunnan sähköpostiosoitteet pysyvät ennallaan. Yhtiön yleinen sähköpostiosoite on jatkossa helsinki.marketing@hel.fi.

Helsinki Marketing vastaa Helsingin operatiivisesta kaupunkimarkkinoinnista ja yritysyhteistyöstä. Pääkohderyhmiä ovat helsinkiläiset sekä kansainväliset matkailijat, päättäjät ja osaajat. Helsinki Marketing toimii tiiviissä yhteistyössä Helsingin kaupungin toimialojen ja yksiköiden kanssa.

Helsingin kaupungin uusi markkinointistrategia viedään käytäntöön vuoden 2017 aikana. Strategia linjaa, että Helsinki tunnetaan tulevaisuudessa vaikuttavien ihmisten, tekojen ja kohtaamisten kaupunkina. Helsinki saa uuden yhtenäisen visuaalisen ilmeen tänä vuonna, ja Helsingin markkinointiviestinnän konsepti uudistuu.

Helsinki tähtää uudella markkinointistrategialla kaupungin tunnettuuden ja kilpailukyvyn vahvistamiseen. Sen tavoitteena on houkutella lisää matkailijoita, uusia yrityksiä, osaajia ja investointeja Helsinkiin. Helsingin markkinointistrategiaan ja brändikonseptiin voi tutustua osoitteessa www.bnh.fi/2020.

Nimenmuutoksiin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä toimitusjohtaja Tuulikki Beckeriin (tuulikki.becker@hel.fi).

Kerro verkostollesi!

Tulevia tapahtumia

Congress Network Finland ry
© 2017 Congress Network Finland ry
Y-tunnus: 0221169-6